• Hmeljarska cesta 8, 3312 Prebold
  • 03 703 64 70
  • info@kzsd.si

Predstavitev

 

KZ Savinjska dolina je ena od najmlajših kmetijskih zadrug v Sloveniji, saj je nastala leta 2006 s spojitvijo dveh zadrug, Hmezad KZ Prebold in Hmezad KZ Tabor.

Takrat so člani obeh zadrug svojo odločitev na občnih zborih sprejeli soglasno, saj so bili vsi udeleženci ZA. Res je, da tudi novonastala zadruga ni velika niti v Slovenskem prostoru, kaj šele gledano širše. Člani skupaj z vodstvom pa smo bili prepričani, da bo z združitvijo tako kapitala, kakor tudi proizvodnje, zadruga imela večjo pogajalsko moč nasproti kupcem in dobaviteljem in se lažje prilagodila vsem zahtevam tako države, kakor trga. V skupni zadrugi je lažje izpeljati tudi samo organizacijo dela in obvladovati stroške.

Zadružništvo samo ima sicer v Savinjski dolini korenine že v daljni preteklosti, saj so nekje od leta 1946 naprej nastajale prve zadruge, katerih oblika in način organiziranosti se je skozi zgodovino spreminjala. Savinjski kmet, takrat v prvi vrsti usmerjen v hmeljarstvo, je čutil potrebo, da se prostovoljno povezuje in na ta način krepi svojo pozicijo na trgu.

Naša zadruga je umeščena na južnem obrobju Spodnje Savinjske doline, kjer nižinski del prehaja v hribovitega in pokrivamo območje dveh občin, Prebold in Tabor. Sedež zadruge je v Preboldu. V zadrugo je včlanjenih 132 kmetij, vsega skupaj nas je devet zaposlenih. Poslovno sodelujemo tako z člani, kot nečlani, od katerih odkupujemo hmelj, mleko in živino.

Zadruga je v preteklih letih kot dober gospodar z lastnimi sredstvi obnovila vse svoje objekte, v katerih so sedež zadruge, stanovanja in poslovni prostori, ki jih dajemo v najem. V naših dveh trgovinah oskrbujemo lokalno prebivalstvo z repromaterialom, gradbenim materialom, živili in pa z mnogimi tehničnimi in gospodinjskimi pripomočki, ki so dnevno potrebni podeželskemu človeku.

V zadrugi smo ponosni, da lahko sledimo osnovnim načelom zakona o zadrugah, saj nam je v prvi vrsti pomembna skrb za našega kmeta.

 
 KZSD - Ponudba
 KZSD - Ponudba
 KZSD - Ponudba